HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế)

Kế Toán ATC cũng sẽ hướng dẫn các bạn xử lý tình huống khi viết sai hóa đơn ở một trường hợp đặc biệt, đó là sai ở dòng tổng tiền thanh toán (do cộng tổng sai) so với số liệu ở cột thành tiền nên dẫn đến dòng số tiền viết bằng chữ cũng sai.
Cách xử lý:
1. Nếu hóa đơn viết sai đó chưa được dùng để kê khai thuế GTGT thì các bạn chỉ cần lập biên bản thu hồi, rồi xuất hóa đơn khác thay thế là xong.
2. Nếu hóa đơn của các bạn bị ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ nhưng mà đã kê khai thuế trên tờ khai thuế thì các bạn vẫn thực hiện như hướng dẫn tại Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập.
Cụ thể: Bên bán và bên mua sẽ lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và sau đó bên bán suất hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh tăng (hoặc giảm) tổng số tiền thanh toán đã ghi trên hóa đơn số… ký hiệu… ngày… tháng… năm…
(Chú ý: hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm).
Dưới đây, Công ty Kế Toán ATC sẽ hướng dẫn các bạn lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể khi hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

  1. Xử lý hóa đơn viết sai dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

 Trường hợp 1: Điều chỉnh giảm tổng thanh toán:

Ví dụ:
Ngày 21/03/2021, công ty ATC bán điều hòa cho công ty Hà Yến

Khi giao hàng hóa, công ty ATC đã xuất hóa đơn số 0005632, ký hiệu TU/21P

với nội dung trên hóa đơn như sau:

(Hóa đơn viết sai tổng thanh toán)

Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0005632, ký hiệu TU/21P vào kỳ quý 1/2021

– Ngày 4/5/2021, Công ty Hà Yến phát hiện ra hóa đơn số 0005632 bị sai số tiền tại dòng “Tổng thanh toán” (do cộng sai số tiền)

=> Bên bán và bên mua đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày 4/5/2021
Ghi rõ sai sót:
+ Tổng tiền thanh toán đã viết sai: 10.880.000
+ Tổng tiền thanh toán đúng: 10.780.000
=> Số tiền chênh lệch đã viết cao hơn: 10.880.000 – 10.780.000 = 100.000

=> Vì hóa đơn viết sai cao hơn nên cần điều chỉnh giảm

=> Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

 

(Hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm (-))

Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006046 này:
+ Bên bán sẽ kê khai âm vào bảng kê bán ra hoặc kê giảm tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT
+ Bên mua sẽ kê khai âm vào bảng kê mua vào hoặc kê khai giảm tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT

Trường hợp 2: Điều chỉnh tăng tổng thanh toán:

Ví dụ:
Ngày 25/03/2021, công ty ATC bán điều hòa cho công ty Thành Long

Khi giao hàng hóa, công ty ATC đã xuất hóa đơn số 0005763, ký hiệu TU/21P

với nội dung trên hóa đơn như sau:

 

(Hóa đơn viết sai tổng thanh toán)

Hai công ty đã kê khai hóa đơn số 0005763, ký hiệu TU/21P vào kỳ quý 1/2021

– Ngày 19/5/2021, Công ty ATC phát hiện ra hóa đơn số 0005763 bị sai số tiền tại dòng “Tổng thanh toán” (do cộng sai số tiền)

=> Bên bán và bên mua đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn vào ngày 19/5/2021
Ghi rõ sai sót:
+ Tổng tiền thanh toán đã viết sai: 16.160.000
+ Tổng tiền thanh toán đúng: 17.160.000
=> Số tiền chênh lệch đã viết thấp hơn:17.160.000 – 16.160.000 = 1.000.000
=> Vì hóa đơn viết sai thấp hơn nên cần điều chỉnh tăng

=> Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

 

Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0005946 này:
+ Bên bán sẽ kê khai tăng doanh số tại bảng kê bán ra hoặc kê tăng tại chỉ tiêu số 32 trên tờ khai số 01/GTGT
+ Bên mua sẽ kê khai tăng giá trị mua vào vào bảng kê mua vào hoặc kê khai tăng tại chỉ tiêu 23 trên tờ khai số 01/GTGT

 

  1. Xử lý hóa đơn viết sai dòng “Số tiền viết bằng chữ”

Có thể là do sai chính tả hoặc sai thông tin so với số tiền tại dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”
Ví dụ:
Ngày 28/02/2021, Công ty ATC bán hàng cho công ty Bông Hồng Xanh
đã xuất hóa đơn số 0006009, ký hiệu TU/21P với nội dung như sau:

=> 2 bên đã kê khai thuế hóa đơn số 0006009 vào kỳ kê khai quý 1 năm 2021
Ngày 08/5/2021, hai bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót về số tiền viết bằng chữ
Vì hóa đơn đã kê khai thuế nên 2 bên đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sai sót như sau:
Nội dung viết sai: Dòng số tiền viết bằng chữ đã ghi là: Chín triệu tám trăm nghìn đồng
Nay điều chỉnh về thành: Tám triệu chín trăm nghìn đồng
và bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh như sau:

Kê khai thuế: với hóa điều chỉnh số 0006746 này:
Vì hóa đơn này không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế nên bên bán và bên mua sẽ không phải kê khai thuế GTGT cho hóa đơn này
2 bên lưu trữ hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh, kẹp cùng với hóa đơn viết sai số 0006009 để giải trình với CQT khi có yêu cầu

TRUNG TÂM KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG  ATC

Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).

học kế toán tại Thanh Hóa
học kế toán tại Thanh Hóa

Học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tam kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).