HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê TSCĐ

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Thế nào là tài sản cố định đi thuê tài chính? Hoạt động thuê tài chính là gì?

Hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến bạn đọc về chủ đề này nhé!

Nguyên tắc kế toán thuê tài chính

+ Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị.

Tài sản cố định thuê tài chính

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa Thế nào là tài sản cố định đi thuê tài chính? Hoạt động thuê tài chính là gì?Hôm nay kế toán ATC xin thông
Hoc ke toan cap toc o thanh hoa
  1. Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính

– Được ghi nhận bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê hoặc là giá trị hiện tại của khoản

thanh toán tiền thuê tối thiểu; (trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của

khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu); cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh ban

đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính.

– Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền

thuê tối thiểu không bao gồm số thuế GTGT phải trả cho bên cho thuê.

  1. Giá trị hợp lý

Là giá trị tài sản có thể được trao đổi hoặc giá trị một khoản nợ được thanh toán một

cách tự nguyện; giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.

  1. Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

– Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản;

theo thời hạn trong hợp đồng (Không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do

bên cho thuê đã trả mà bên thuê phải hoàn lại và tiền thuê phát sinh thêm); kèm theo

bất cứ giá trị nào được bên thuê hoặc một bên liên quan đến bên thuê đảm bảo thanh toán.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Thế nào là tài sản cố định đi thuê tài chính? Hoạt động thuê tài chính là gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Khi tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản;

doanh nghiệp có thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định; tỷ lệ lãi suất được ghi trong hợp

đồng thuê hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay của bên thuê.

  1. Lãi suất ngầm định

Trong hợp đồng thuê tài chính: Là tỷ lệ chiết khấu tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản;

để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và giá trị hiện tại của giá

trị còn lại không được đảm bảo; để cho tổng của chúng đúng bằng giá trị hợp lý của tài sản thuê.

  1. Lãi suất biên đi vay

– Là lãi suất mà bên thuê sẽ phải trả cho một hợp đồng thuê tài chính tương tự;

hoặc là lãi suất tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản mà bên thuê sẽ phải trả để vay

một khoản cần thiết cho việc mua tài sản; với một thời hạn và với một đảm bảo tương tự.

+  Số thuế GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính không được khấu trừ; bên đi thuê

phải trả cho bên cho thuê được hạch toán như sau:

–  Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được thanh toán một lần ngay tại thời

điểm ghi nhận tài sản thuê; thì nguyên giá tài sản thuê bao gồm cả thuế GTGT;

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa Thế nào là tài sản cố định đi thuê tài chính? Hoạt động thuê tài chính là gì? Hôm nay kế toán ATC xin thông
Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được thanh toán từng kỳ; thì được ghi vào chi phí SXKD trong kỳ phù hợp với khoản mục chi phí khấu hao của tài sản thuê tài chính.

+ Bên thuê có trách nhiệm tính; trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất; kinh doanh theo định kỳ trên cơ sở áp dụng chính sách khấu hao nhất quán; với chính sách khấu hao của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của mình.

Trung tâm kế toán ở Thanh Hóa

Nếu không chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản thuê; khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu hao theo thời hạn thuê; nếu thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê.

Trên đây là bài viết về chủ đề tài sản cố định thuê tài chính, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Hoc ke toan cap toc tai thanh hoa

Nếu bạn muốn học kế toán tổng hợp thuế,mời bạn đăng ký khóa học của chúng tôi tại:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Hoc ke toan cap toc o thanh hoa

Trung tâm dạy kế toán tại Thanh Hóa

Trung tâm dạy kế toán ở Thanh Hóa

Dia chi day ke toan tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi day ke toan tot nhat o Thanh Hoa

Trung tam dạy ke toan tai Thanh Hoa

 

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).