HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Số thuế GTGT đầu vào có thể được khấu trừ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.

điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm:

 1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài

Theo quy định để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì điều kiện đầu tiên là có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa,

dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài

không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa
Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa
 1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào
 2. (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác. Trong đó:

2.1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền

từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như:

 • Séc;

 • Uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi;

 • Uỷ nhiệm thu, nhờ thu;

 • Thẻ ngân hàng;

 • Thẻ tín dụng;

 • Sim điện thoại (ví điện tử);

 • Các hình thức thanh toán khác theo quy định

 • (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán

 • từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa
Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Lưu ý:

Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán

hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT

nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên,

cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản,

hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá,

dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa
Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán

theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai,

điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa,

dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt

(kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra,

kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).

Tuy nhiên cần lưu ý là điều kiện này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

 • Trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT;
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

2.2. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

Một là, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa,

dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng

Trong trường hợp này, để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì phải có:

 • Biên bản đối chiếu số liệu;
 • Xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng;
 • Biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên (Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba).

Hai là, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay,

mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì phải có:

 • Hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó
 • Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.
Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa
Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Ba là, trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng

(bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định)

Trong trường hợp này thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo

chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại

được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Bốn là, trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước

để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền,

tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

(theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Chú ý:

 • Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.
 • Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

Hoc ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Học kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam dao tao ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa

Trung tam dao tao ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tâm đào tạo kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán tại Thanh Hóa

Lop ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Lop dao tao ke toan o Thanh Hoa

Dia chi day ke toan thuc hanh tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

Nơi học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Noi day ke toan thuc hanh o Thanh Hoa

 

 • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
 • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
 • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).