HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Ghi nợ lệ phí trước bạ.

Ghi nợ lệ phí trước bạ.

  1. Đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ:

Hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền lệ phí trước bạ

phải nộp theo quy định thì được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở,

đất ở còn chưa nộp ngân sách nhà nước đối với các đối tượng sau đây:

Học kế toán phần mềm tại Thanh Hóa
Học kế toán phần mềm tại Thanh Hóa

a) Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân (trừ các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ

quy định tại Điều 4 Thông tư này)thuộc Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn,

miền núi, vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ

(gọi chung là Chương trình 135)

và được cụ thể hoá tại các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn của

Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn,

Địa chỉ học kế toán thực tế ở Thanh Hóa
Địa chỉ học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu,

vùng xa và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành (nếu có).

b) Đối tượng khác được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ.

Không áp dụng ghi nợ lệ phí trước bạ đối với các đối tượng nêu tại khoản 1 điều này

trong những trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà, đất vào mục đích khác ngoài mục đích nhà ở, đất ở, như:

nhà, đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

(nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng, cửa hiệu, nhà kho, nhà làm việc, trụ sở công ty…);

trừ trường hợp cơ sở kinh doanh gắn liền với nhà ở, đất ở.

b) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ  quy định tại khoản 1 điều này

mà đã nộp lệ phí trước bạ

thì không hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp để chuyển sang ghi nợ.

Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ như sau:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở,

Hoc ke toan tai Thanh Hoa
Hoc ke toan tai Thanh Hoa

đất ở nêu tại khoản 1 điều này thực hiện nộp hồ sơ

(trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 điều này)

tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 122 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

quyền sử dụng đất ở kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở,

đất ở nêu tại khoản 1 điều này thì ghi  vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở:

“Nợ lệ phí trước bạ” trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử dụng nhà đất.

Đối với những nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu,

sử dụng mà trên giấy đó có ghi “Nợ lệ phí trước bạ” thì khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi nhà,

đất đó phải nộp tiền lệ phí trước bạ còn ghi nợ trước khi chuyển nhượng,

chuyển đổi theo giá tính lệ phí trước bạ

tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

Hoc ke toan tai Thanh Hoa
Hoc ke toan tai Thanh Hoa

quyền sử dụng đất ở nhận được hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ

làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở,

quyền sử dụng đất ở có trách nhiệm chuyển hồ sơ,

kèm theo “Phiếu chuyển thông tin địa chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính” sang cho cơ quan Thuế để tính

và ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng,

chuyển đổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005

hoặc theo quy định về cơ chế một cửa liên thông thực hiện tại địa phương.

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( cách Bưu Điện tỉnh Thanh Hoá 1km về hướng đông, hướng đi BigC).

☎ Hotline: 0948.815.368 – 0961.815.368

 

Hoc ke toan tai Thanh Hoa

Trung tâm kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Trung tâm kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tâm kế toán tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan tai Thanh Hoa

Học kế toán tốt nhất tại Thanh Hóa

Học kế toán tốt nhất ở Thanh Hóa

Học kế toán thực tế tại Thanh Hóa

Học kế toán thực tế ở Thanh Hóa

 

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).