HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

học kế toán thực hành tại thanh hóa

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các

khoản chi để mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật quản lý thuế nhưng

được thanh toán thông qua các phương tiện khác mà không phải là tiền mặt, chẳng

hạn séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng.

học kế toán thực hành tại thanh hóa Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là tài liệu

học kế toán thực hành tại thanh hóa

 

học kế toán thực hành tại thanh hóa

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-

BTC, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là căn cứ để khấu trừ thuế giá trị gia

tăng đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu

nhập doanh nghiệp, cụ thể:

– Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Một trong nhưng căn cứ để khấu trừ là phải có

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao

gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên.

hoc ke toan o thanh hoa

Trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20

triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo

giá đã có thuế giá trị gia tăng và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là

quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20

triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng

trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế giá trị gia tăng.

Nếu người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử

dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu

thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu

treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

hoc ke toan o thanh hoa

– Xác định các khoản chi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng

trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh

toán không dùng tiền mặt.

học kế toán thực hành tại thanh hóa Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là tài liệu

học kế toán thực hành tại thanh hóa

Các loại chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 173/2016/TT-

BTC, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua

ngân hàng và chứng từ thanh toán dùng tiền mặt khác, cụ thể:

* Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc

chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ

chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với

quy định của pháp luật hiện hành.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm các loại như:

– Séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín

dụng, sim điện thoại (ví điện tử).

– Các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua

thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ

doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang

tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).

học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

* Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác

Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác là một trong các hình thức thanh

toán dưới đây:

(1) Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị

hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.

Phương thức này cần thỏa mãn điều kiện sau:

– Phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng.

– Phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán

bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn

hàng.

Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba thì phải có biên bản bù trừ công nợ

của ba bên làm căn cứ khấu trừ thuế.

học kế toán cấp tốc tại thanh hóa

(2) Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay,

mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba.

Phương thức này cần thỏa mãn điều kiện sau:

– Phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng.

– Phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó

– Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên

đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị

hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua,

hoặc nhờ người mua chi hộ.

hoc ke toan thuc hanh o thanh hoa

học kế toán thực hành tại thanh hóa Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì?Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là tài liệu

học kế toán thực hành tại thanh hóa

(3) Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh

toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh

toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định).

Cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định

của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản.

– Bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của

pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần

giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ

được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

hoc ke toan thuc te o thanh hoa

(4) Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản

của bên thứ ba mở tại Kho bạc nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện

pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo quyết định

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn áp dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học thêm kế toán,vui lòng liên hệ với chúng tôi:

học kế toán thực hành tại thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

học kế toán thực hành tại thanh hóa

Lop dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Nơi đào tạo kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Lop dao tao kế toan thuc te tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan uy tin o Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan hang dau o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue tai Thanh Hoa

Trung tam ke toan thue o Thanh Hoa

Noi dao tao ke toan thue o Thanh Hoa

Học kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Trung tam kế toan cap toc tai Thanh Hoa

Học kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán thuế tại Thanh Hóa

Trung tam ke toan thue tai Thanh Hoa

Lớp đào tạo kế toán uy tín tại Thanh Hóa

Nơi đào tạo kế toán thuế ở Thanh Hóa

Lớp đào tạo kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Địa chỉ đào tạo kế toán uy tín ở Thanh Hóa

Dia chi dao tao kế toan uy tin tai Thanh Hoa

Lop hoc ke toan tong hop o Thanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa

Hoc ke toan thue tai Thanh Hoa

Hoc ke toan thue oThanh Hoa

Địa chỉ dạy kế toán cấp tốc ở Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu tại Thanh Hóa

Nơi học kế toán hàng đầu ở Thanh Hóa

 

 

 

 

  • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
  • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
  • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
  • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).