HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Chế độ và Quyền lợi dành riêng cho lao động nữ từ năm 2023

lop dao tao ke toan o thanh hoa

Lao động nữ có chế độ và quyền lợi như thế nào năm 2023? Bài viết hôm nay kế toán ATC

xin thông tin đến bạn đọc nhé!

 1. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

– Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh

mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành.

Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ đang mang thai

được nghỉ đi khám thai nhiều hơn quy định tại Điều 32 của Luật Bảo hiểm xã hội.

– Nghỉ trong thời gian hành kinh của lao động nữ:

+ Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào

thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có

thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực

tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong

một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người

sử dụng lao động;

+ Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản

này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc

và nhu cầu của lao động nữ;

+ Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý

để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản

này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong

thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

lop dao tao ke toan o thanh hoa Lao động nữ có chế độ và quyền lợi như thế nào năm 2023? Bài viết hôm nay kế toán ATCxin thông
lop dao tao ke toan o thanh hoa

– Nghỉ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi:

+ Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày

60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn

được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

+ Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a khoản

này thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp

với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

+ Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng

ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm a khoản

này, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm

trong thời gian được nghỉ.

– Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều

kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì phải

lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

– Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng

tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao

động thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Theo điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

 1. Bảo vệ thai sản

– Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm

thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

+ Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu,

vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

– Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và

nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử

dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm

việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi

con dưới 12 tháng tuổi.

– Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao

động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng

tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực

hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm

dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền

và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

lop dao tao ke toan o thanh hoa Lao động nữ có chế độ và quyền lợi như thế nào năm 2023? Bài viết hôm nay kế toán ATCxin thông
lop dao tao ke toan tai thanh hoa

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi

con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

– Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi

con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ

vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Theo điều 137 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

 1. Nghỉ thai sản

– Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước

khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ

được nghỉ thêm 01 tháng.

– Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp

luật về bảo hiểm xã hội.

– Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng

lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

– Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được

04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác

nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức

khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do

người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định

của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động

nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ

thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo điều 139 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

 1. Bảo đảm việc làm cho lao động nghỉ thai sản

Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy

định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật lao động mà không bị cắt giảm tiền lương

và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người

sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương

trước khi nghỉ thai sản.

Theo điều 140 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

 1. Trợ cấp trong thời gian chăm sóc con ốm đau, thai sản và thực hiện

các biện pháp tránh thai

Thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai

chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng

trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo điều 141 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

 1. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao

động nữ mang thai

– Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền

về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt

hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng

lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

– Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động

thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Theo điều 138 của Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

 1. Đối với Nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản

và nuôi con

– Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con được ban

hành tại Phụ lục kèm theo thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

+ Thực hiện công bố công khai để người lao động biết về những nghề, công việc có ảnh hưởng

xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là nghề, công

việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con);

+ Cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy

hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi

con để người lao động lựa chọn, quyết định làm việc; thực hiện khám sức khỏe trước khi bố trí

làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh

lao động theo quy định của pháp luật, khi sử dụng người lao động làm nghề, công việc có ảnh

hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.

 1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

– Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng,

bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

– Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên

quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

– Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

– Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo

cho người lao động.

Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ,

hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo đối với người lao động có con trong

độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền hoặc hiện vật. Người sử dụng lao động quyết định mức và

thời gian hỗ trợ sau khi trao đổi, thảo luận với bên người lao động thông qua đối thoại tại nơi

làm việc quy định tại Điều 63, Điều 64 của Bộ luật Lao động và Chương V Nghị định 45/2020/NĐ-CP.

lop dao tao ke toan tai thanh hoa Lao động nữ có chế độ và quyền lợi như thế nào năm 2023? Bài viết hôm nay kế toán ATC xin thông tin đến
lop dao tao ke toan o thanh hoa

Trên đây là quyền lợi và chế độ đối với lao động nữ năm 2023, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Chúc các bạn thành công!

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

lop dao tao ke toan tai thanh hoa

Hoc ke toan thuc te o thanh hoa

Hoc ke toan thuc te tai thanh hoa

 

 • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
 • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
 • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).