HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI THANH HÓA - GIÁO VIÊN GIỎI, NHIỀU KINH NGHIỆM THỰC TẾ, HỌC NHƯ ĐANG LÀM, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN THUẾ, KẾ TOÁN PHẦN MỀM, CAM KẾT THÀNH NGHỀ

Các khoản phải thu là gì? Phân biệt khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Các khoản phải thu bao gồm những lại nào và cách để phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Bài viết dưới đây kế toán ATC sẽ hướng dẫn cụ thể nhé!

 1. Các khoản phải thu là gì?

Trong kế toán, các khoản phải thu là một loại tài sản của doanh nghiệp.

Các khoản phải thu là tất cả các khoản nợ cần thu hồi, các nghiệp vụ kinh tế với khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ mà bên nợ chưa thanh toán cho doanh nghiệp.

 1. Phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn

2.1 Phân loại theo đối tượng thu

Theo đối tượng thu, có thể phân loại các khoản phải thu thành các nhóm như sau:

Các khoản phải thu khách hàng: 

Đây là các khoản phải thu phát sinh từ các hoạt động mua bán của doanh nghiệp với khách hàng. Khi có hoạt động thương mại, khách hàng có thể thanh toán một phần hoặc chưa thanh toán nên tạo ra các khoản nợ. Các khoản phải thu khách hàng như: phải thu cho các khoản bán hàng, bán dịch vụ; thanh lý nhượng bán tài sản; các khoản đầu tư tài chính, …

Các khoản phải thu nội bộ:

khi doanh nghiệp có đơn vị cấp dưới trực thuộc nhưng không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc thì các khoản phải thu là các khoản nợ phát sinh giữa các đơn vị trên.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Các khoản phải thu bao gồm những lại nào và cách để phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Bài
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Các khoản phải thu khác:

bao gồm các khoản phải thu không phát sinh từ các giao dịch mua – bán như:

 • Các khoản phải thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính, như: lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia;
 • Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại; Các khoản bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác;
 • Các khoản cho mượn tài sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý…

2.2 Phân biệt các khoản phải thu theo thời hạn

Theo thời hạn thu, các khoản phải thu được phân loại thành khoản phải thu ngắn hạn và khoản phải thu dài hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn 

Các khoản nợ cần thu hồi của doanh nghiệp có thời hạn không quá 12 tháng, hoặc nằm trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, được gọi là các khoản phải thu ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn

+ Phải thu nội bộ ngắn hạn

+ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

+ Phải thu về cho vay ngắn hạn

+ Phải thu ngắn hạn khác

+ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

+ Tài sản thiếu chờ xử lý

Các khoản phải thu dài hạn

Các khoản cần thu hồi có thời hạn trên 12 tháng hoặc lớn hơn một chu kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo được gọi là các khoản phải thu dài hạn.

Học kế toán thuế tại Thanh Hoá Các khoản phải thu bao gồm những lại nào và cách để phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Bài
Học kế toán thuế tại Thanh Hoá

Các khoản phải thu dài hạn bao gồm:

+ Phải thu dài hạn của khách hàng

+ Trả trước cho người bán dài hạn

+ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

+ Phải thu nội bộ dài hạn

+ Phải thu về cho vay dài hạn

+ Phải thu dài hạn khác

+ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

Như vậy để phân biệt được phải thu ngắn hạn và phải thu dài hạn ta cần căn cứ vào kỳ hạn thu hồi còn lại với mốc thời gian là 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

Kế toán căn cứ vào kỳ hạn để kiểm soát tốt các khoản phải thu

 1. Nguyên tắc kế toán

Các khoản phải thu thường được theo dõi bởi kế toán công nợ, nằm trên các tài khoản như: TK 131 (Phải thu khách hàng), TK 141 (Phải thu nội bộ), TK 138 (Phải thu khác)….

Công tác kế toán các khoản phải thu cần đảm bảo nguyên tắc sau:

 • Theo dõi chi tiết: Để kiểm soát tốt thời hạn các khoản phải thu thì cần phân chia theo kỳ hạn, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, … hoặc yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.
 • Phân loại theo kỳ hạn: Kế toán căn cứ vào kỳ hạn của các khoản phải thu để phân loại chính xác đâu là phải thu ngắn hạn, đâu là phải thu dài hạn trên báo cáo tài chính. Xem chi tiết quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Đánh giá lại các khoản phải thu: vào mỗi cuối kỳ, cần xác định lại các khoản phải thu có nguồn gốc ngoại tệ để đánh giá lại khi lập báo cáo tài chính.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn.

Chúc các bạn thành công!

Học kế toán thuế ở Thanh Hoá Các khoản phải thu bao gồm những lại nào và cách để phân biệt phải thu ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Bài
Học kế toán thuế ở Thanh Hoá

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

 ( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán thuế ở Thanh Hoá

Trung tam ke toan o thanh hoa

Trung tam ke toan tai thanh hoa

 

 

 

 • Học Kế Toán Tốt nhất ở Thanh Hóa
 • Trung tâm đào tạo kế toán tại Thanh Hóa
 • Lớp đào tạo Tin học ở Thanh Hóa
 • Học tin học văn phòng ở Thanh Hóa

?  Trung tâm kế toán thực tế – Tin học ATC

☎   Hotline: 0961.815.368 | 0948.815.368

?  Địa chỉ: Số 01A45 Đại Lộ Lê Lợi – P.Đông Hương – TP Thanh Hóa (Mặt đường đại lộ Lê Lợi, cách cầu Đông Hương 300m về hướng Đông).