Lớp học kế toán thực tế tốt nhất tại Thanh Hóa

Đang hăng say học tập thực hành trên máy tính thì bị mất điện đột ngột. Điều này làm các bạn học viên tại trung tâm kế toán- tin học ATC vô cùng hụt hấng. Nhìn các bạn cố gắng ngồi nán lại xem có điện không để được học tiếp. Trong lòng những người, … Đọc tiếp Lớp học kế toán thực tế tốt nhất tại Thanh Hóa